Giáng sinh năm 2019

Lễ giáng sinh, còn được gọi là Lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm chúa Gieessu được sinh ra đời. Lễ chính thức vào ngày 25/12 gọi là “lễ ngày chính”, còn lễ đêm ngày 24/12 gọi là “lễ vọng” và thu hút rất nhiều người. Lễ Noel …

Giáng sinh năm 2019 Read More »